20 Daftar Lagu Daerah Jawa Tengah

Lagu Daerah Jawa Tengah – Lagu Daerah merupakan sebuah lagu yang hanya terdapat di daerah tertentu saja. Lagu daerah menjadi terkenal karena banyak masyarakat yang sering dan mengajarkannya turun-temurun.

Umumnya pencipta lagu daerah dimanapun kebanyakan tidak diketahui siapa sebenarnya pencipta lagu daerah yang sering dinyanyikan dan di ajarkan oleh masyarakat setempat.

Berikut ini contoh-contoh lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah:

1. Gundul Pacul

Gundul gundul pacul cul gelelengan
Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan

Wakul ngglimpang segane dadi sak ratan
Wakul ngglimpang segane dadi sak rattan

2. Jaranan

Jaranan . .. Jaranan
Jarane jaran teji
Sing numpak ndoro Bei
Sing ngiring poro abdi

Cek cek nong … cek cek gung
Jarane mlebu ning lurung

Gedebuk krincing … Gedebuk krincing
Gedebuk krincing … prok prok
Gedebuk jeder (2x)

Jaranan . .. Jaranan
Jarane jaran kepang
Sing nunggang klambi abang
Mlakune ndhut ndutan

Cek cek nong … cek cek gung
Jarane mlebu ning lurung

Gedebuk krincing … Gedebuk krincing
Gedebuk krincing … prok prok
Gedebuk jeder  (2x)

Jaranan . .. Jaranan
Jarane jaran kore
Ora ono kendaline
Jarane mlayu dewe

Cek cek nong … cek cek gung
Jarane mlebu ning lurung

Gedebuk krincing … Gedebuk krincing
Gedebuk krincing … prok prok
Gedebuk jeder  (2x)

3. Gambang Suling

Gambang suling kumandang swarane

Thulat thulit kepenak unine

U .. nine mung nrenyuh ake

Barengan lan kentrung ketipung suling

Sigrak kendangane

4. Padang Wulan

Yo ‘pra kanca dolanan ing jaba

padhang wulan padhange kaya rina

Rembulane e sing awe-awe

ngelingake aja padha turu sore

Yo ‘pra kanca dolanan ing jaba

rame-rame kene akeh kancane

Langite pancen sumebyar rina

yo padha dolanan sinambi guyonan

5. Gek kepriye

Duh kaya ngene rasane
Anake wong ora duwe
Ngalor ngidul tansah diece
Karo kanca kancane

Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe
Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe

Besuk kapan aku bisa
Urip kang luwih mulya
Melu nyunjung drajating bangsa
Indonesia kang mulya

Pye pye pye pye mbuh ra weruh
Pye pye pye pye mbuh ra ngerti
Pye pye pye pye mbuh ra weruh
Pye pye pye pye mbuh ra ngerti

6. Lir Ilir

Lir ilir lir ilir
Tandure wus sumilir
Tak ijo royo royo
Tak sengguh temanten anyar

Bocah angon, bocah angon
Penekna blimbing kuwi
Lunyu lunyu penekna
Kanggo mbasuh dodotira

Dodotira dodotira
Kumintir bedah ing pinggir
Dondomana, jlumatana
Kanggo seba mengko sore

Mumpung padang rembulane
Mumpung jembar kalangane
Yo surak’o surak hiyoo

7. Dhondhong Apa Salak

Dhondhong apa salak, dhuku cilik-cilik

Ngandhong apa mbecak, m’laku timik-timik

Dhondhong apa salak, dhuku cilik-cilik

Ngandhong apa mbecak, m’laku timik-timik

Atik ndherek Ibu tindak menyang pasar

Ora pareng rewel ora pareng nakal

Ibu mengko mesthi mundhut oleh-oleh

Kacang karo roti Atik dhiparingi

Dhondhong apa salak, dhuku cilik-cilik

Gendhong apa pundhak aja ngithik-ithi

8. Yen Ing Tawang Ono Lintang

Yen ing tawang ono lintang, cah ayu
Aku ngenteni tekamu
Marang mego ing angkoso, nimas
Sun takokke pawartamu

Janji-janji aku eling, cah ayu
Sumedhot rasaning ati
Lintang-lintang ngiwi-iwi, nimas
Tresnaku sundhul wiyati

Dek semono, janjimu disekseni
Mego kaltiko, kairing roso tresno asih

Yen ing tawang ono lintang, cah ayu
Rungokno tangis ing ati
Binarung swaraning ratri, nimas
Ngenteni mbulan ndadari

Janji-janji aku eling, cah ayu
Sumedhot rasaning ati
Lintang-lintang ngiwi-iwi, nimas
Tresnaku sundhul wiyati

Dek semono, janjimu disekseni
Mego kartiko, kairing roso tresno asih

Yen ing tawang ono lintang, cah ayu
Rungokno tangis ing ati
Binarung swaraning ratri, nimas
Ngenteni mbulan ndadari

9. Bapak Pucung

Bapak Pucung dudu watu dudu gunung

Sangkane ing sebrang

ngon-ingone sang Bupati

Bapak Pucung yen m’laku lembehan grana

10. Turi-Turi Putih

Turi turi putih dhitandur ning pinggir sumur

Turi turi putih dhitandur ning pinggir sumur

Jeleret tiba nyemplung ke kembang kembange apa

Mbok kira mbok kira mbok kira kembange apa

Kembang kembang m’lathi kembang m’lathi dironce-ronce

Kembang kembang m’lathi kembang m’lathi dironce-ronce

Sing kene setengah mati sing kana ‘ra piye piye

Mbok kira mbok kira mbok kira kembange apa

11. Stasiun Balapan

Ning stasiun balapan
Kuto solo sing dadi kenangan
Kowe karo aku
Naliko ngeterke lungamu

Ning stasiun balapan
Rasane koyo wong kelangan
Kowe ninggal aku
Ra kroso netes eluh ning pipiku

Da a… Dada sayang
Da…  .. Slamat jalan

Janji lungo mung sedelo
Jare sewulan ra ono
Pamitmu naliko semono
Ning stasiun balapan solo

Jare lungo mung sedelo
Malah tanpo kirim warto
Lali opo pancen nglali

12. Sekolah

Esuk-esuk srengengene lagi metu, sibu
Nyuwun pangestu kang putra badhe sinau, sibu

Nyangking etas ing jerone isi sabak, bapak
Gerip lan sada wis jumepak ana kothak bapak

Awan-awan srengengene ana tengah, si ‘mbah
Bungah-bungah kang wayah mulih sekolah, si ‘mbah

Sore-sore lampune dhimunculake, budhe

13. Ande-ande Lumut

Putraku si Andhe Andhe Andhe Lumut
Temuruna ana putri kang unggah-unggahi
Putrine, ngger, sing ayu rupane
Klenthing Abang iku kang dadi asmane

Adhuh, Ibu, kula dereng purun
Adhuh, Ibu kula mboten mudhun
Nadyan ayu sisane si Yuyu Kang-kang

Putraku si Andhe Andhe Andhe Lumut
Temuruna ana putri kang unggah-unggahi
Putrine, ngger, sing ayu rupane
Klenting Ijo iku kang dadi asmane

Adhuh, Ibu, Ibu sampun meksa
Kang putra taksih dereng kersa
Amargi putra taksih nandhang asmara

Adhuh, Ibu, kula dereng purun
Adhuh, Ibu kula mboten mudhun
Nadyan ayu sisane si Yuyu Kang-kang

Putraku si Andhe Andhe Andhe Lumut
Temuruna ana putri kang unggah-unggahi
Putrine, ngger, sing ayu rupane
Klenthing Kuning iku kang dadi asmane

Adhuh, Ibu, kula inggih purun
Kang putra inggih badhe mudhun
Nadyan ala punika kang putra suwun

14. Sluku-sluku bathok

Sluku-sluku bathok

Bathoke ela-elo

Si Rama menyang Solo

Oleh-olehe payung motha

Mak jenthit lolo lobah

Wong mati ora obah

Nek obah medeni bocah

Nek urip goleka dhuwit

15. Gambang Suling

Gambang suling ngumandang swarane

Tulat tulit kepenak unine

U~nine mung nrenyuh ake

Barengan lan kentrung ketipung suling

Sigrak kendangane

16. Sinom

Amenangi jaman edan

ewuh aja ing pambudi

melu edan ora tahan

jen tan melu anglakoni

boya kaduman melik kaliren

wekasanipun dilalah karsa Allah

begjane kang lali

luwih begja kang engling lan waspada

17. Cublak-cublak Suweng

Cublak-cublak suweng
Suwenge ting gelenter
Mambu ketundung gudhel
Pak gempo lerak-lerek
Sopo ngguyu ndelekakhe

Sir-sir pong dele kopong
Sir-sir pong dele kopong
Sir-sir pong dele kopong

18. Jangkrik Genggong

Kendal kaline wungu
Ajar kenal karo aku
Lelene mati digepuk
Gepuk nganggo walesane
Suwe ora petuk
ati sido remuk
Kepetuk mung suwarane

E..ya..e..ya..e..
E..ya..e..yae yae yae
Jangkrik genggong
Jangkrik genggong
Luwih becik omomg kosong

Semarang kaline banjir
Jo semelang rak dipikir
Jangkrik upo sobo ning tonggo
Melumpat ning tengah jogan
Wis watake prio
Jare ngaku setyo
Tekan ndalan selewengan

E..ya..e..ya..e..
E..ya..e..yae yae yae
Jangkrik genggong
Jangkrik genggong
Wani nglirik sepi uwong
Yen ngetan bali ngulon
Tiwas edan ora kelakon
Yen ngrujak rujako nanas
Ojo ditambahi kweni
Kene tiwas nggagas
Awak adem panas
Jebul ono sing nduweni

E..ya..e..ya..e..
E..ya..e..yae yae yae
Jangkrik genggong
Jangkrik genggong
Sampun cekap mongso borong

19. Jenang Gula

Jenang gulo, kowe ojo lali marang aku iki yo kangmas
Nalikane nandang susah sopo sing ngancani,
Dhek semono aku tetep setyo serta tetep tresno yo kangmas.
Durung nate gawe gelo lan gawe kuciwo

Ning saiki bareng mukti kowe kok njur malah lali marang aku
Sithik-sithik mesti nesu terus ngajak padu
Jo ngono… jo ngono…
Opo kowe pancen ra kelingan jamane dek biyan yo kangmas
Kowe janji bungah susah padha dilakoni

20. Prahu Layar

Yo konco ning nggisik gembiro
Alerap lerap banyune segoro

Angliyak numpak prau layar
Ing dino minggu keh pariwisoto

Galo praune wis nengah
Byak byuk byak banyu binelah
Ora jemu jemu karo mesem ngguyu
Ngilangake roso lungkrah lesu

Adik njawil mas
Jebul wis sore
Witing kalopo katon ngawe awe
Prayogane becik balik wae
Dene sesuk esuk
Tumandang nyambut gawe

7 Comments

  1. Ria Bilqis Oktober 23, 2016
  2. De Pita Oktober 24, 2016
  3. Wahyu Widyaningrum Oktober 25, 2016
  4. Dipi Oktober 26, 2016
    • aqieb Oktober 26, 2016
  5. Mas Gus November 10, 2016
    • aqieb November 12, 2016

Leave a Reply