50 Kumpulan Sajak Sunda dalam Berbagai Tema Lengkap!

Sajak SundaSajak Sunda mempunyai pengertian yaitu gubahan sastra yang berbentuk puisi. Sajak Sunda ini teramasuk sebuah puisi sastra yang penyajiannya tidak begitu terikat dengan bentuk aturannya.

Jadi sajak sunda ini setiap kata-katanya tidak terikat yang setiap penulisannya kita bisa bebas untuk mengarangnya. Dan karena itu kita mungkin pernah mendengar dengan adanya istilah sajak bebas.

Sajak ternyata merupakan salah satu seni sastra puisi lama. Seni sastra selain sajak ini adalah karmina, gurindam, bidal, pantun, seloka, talibun, dan syair. Seni sastra ini bisa dituliskan ke dalam berbagai macam jenis bahasa.

Artikel kali ini akan membahas tentang sajak sunda dalam berbagai tema. Tema-tema yang sering ditulis oleh para pujangga adalah sajak sunda cinta, sajak sunda alam, sajak sunda ibu, sajak sunda indung, sajak sunda sahabat, dan masih banyak tema-tema sajak sunda lainnya.

Berikut ini contoh sajak sunda yang sesuai dengan tema-temanya:

1. Contoh Sajak Sunda Bertema Cinta

sajak sunda bertema cinta

Kejujuran Cinta

Kajujuran dina cinta moal aya hartosna lamun teu aya kapercayaan anu tangtos

Kasatiaan dina cinta moal aya nyatana lamun teu aya buktina.

Lamun anjeun resep ngomong resep

Lamun anjeun sebel ngomong sebel

Omongkeun sing jelas..

Sabab hate moal pernah bisa dibohongan..

Paneuteup Panon Anjeun

Panon anjeun mancarkeun cahya endah anu kantos abdi tingal

Cahaya panon anjeun midamel hate abdi jadi tenang

Paneuteup panon anjeun nembus dinding sarta relung hate kuring

Panon anjeun nyieun kuring ngarasakeun hiji hal..

Hiji hal, anu teu tiasa abdi ungkapkeun liwat cariosan

Ngan liwat sajak ieu abdi ungkapkeun saniskanten rasa pikanyaah jeung cinta kuring ka anjeun mani tulus jeung abadi

Katulusan Hate

Katulusan cinta anjeun masihankeun kaendahan

Sejuta pesona katingali namun heunte pernah ka ucapkeun

Sapertos bentang anu ngajajar endah

Tina hiji impian anu teu aya daya

Tina waktu eta oge kuring hudang tina sare
Kuring kaingetan bayangan anjeun..
Bayangan anu harita satia maturan dina pangharepan
Pangharepan kuring anu ngahareupkeun anjeun..

Ngaharepkeun bisa sasarengan deui dina hiji katulusan jeung kateguhan hate

Anjeun Nyieun Kuring Sampurna

Tina sore ieu, sateuacan senja leungit

Kuring sadar yen hirup gede pisan hartina

Wanci sakedap kuring manggihan cinta

Abdi ucapkeun hatur nuhun ka panggeran anu atos mangpagihan kuring jeung manehna

Sanggeus sadaya rasa anu harita kapendam ayena jadi kanyaataan

Diri kuring anu tadina hampa ayena bisa ka ubaran ku ayana diri anjeun.

Anjeun datang nyieun sapo-poe kuring jadi sampurna

Anjeun Harta anu Paling Endah

Kalintas di benak kuring aya seuri anu marahmay ngalewat dina pikiran

Kaukir diri anjeun nu aya dina khayalan, kawas cicing dina jero hate kuring

Diri anjeun anu endah jeung anggun neduhkeun hate kuring

Rasa cinta anjeun, midamel dinten-dinten kuring jadi pinuh ka bungah

Diri anjeun kawas teu pernah leungit

dina ingetan kuring

Dina sagala anu kuring bayangkeun

Ngan saukur anjeun harta anu paling endah nu aya dina hirup kuring

Rasa Rindu Kuring

Ngahuleng kuring tina jendela kamar

Dina peuting anu hujan rintik-rintik, kuring kaingetan diri anjeun

Tiis na wengi anu ku kuring rasakeun

Teu sa tiis hate kuring anu tos ku anjeun tinggalkeun

Sabab, hate karasa sepi lamun teu aya anjeun

Ngan saukur diri anjeun nu bisa masihan cahya wengi pikeun kuring

Anu nyaangan hate kuring tina poekna wengi ieu

 

2. Contoh Sajak Sunda Bertema Sahabat

sajak sunda bertema sahabat

Hapunten Abdi Pikeun Rerencangan

Kanggo rerencangan abdi..

Abdi terang abdi lepat..

Abdi terang abdi sering nyenyeri hate anjeun..

Nanging sanes maksad abdi sepertos kitu..

Cios hapunten bade abdi ucapkeun kanggo anjeun..

Nanging teu aya daya, sadayana eta di benak anjeun..

Abdi henteu hoyong babaturan ieu jadi ancur..

Abdi hoyong urang bisa angger terus sasarengan deui.

Hapunten abdi rencangan..

Abdi deudeuh ka anjeun..

Abdi teu tiasa naon-naon mun teu aya anjeun..

Abdi henteu tiasa nangtung jagjag mun teu aya anjeun..

Ngan saukur lewat ungkapan ieu, nu tiasa abdi cios “Hapunten” .

Abdi rela ngorbankeun sagalana pikeun anjen..

Ngorbankeun sagalana pikeun rerencangan anu paling sae..

Rerencangan anu Tos Angkat

Rerencangan, anjeun terus aya di hate abdi

Anjeun midamel abdi pikeun jadi bagja

Basa keur dinten-dinten abdi keur ngarasa sepi

Anjeun datang sarta midamel abdi jadi bungah

Ngan saukur diri anjeun hungkul anu bakal aya

Aya, di wartos abdi sesah atawa bungah

Anjeun masihan abdi kakuatan sarta kaendahan

Kaendahan nu ku anjeun pasihkeun bakal abdi kenang

Wanci abdi inget basa harita
Basa harita, anjeun masih aya keneh di dieu

Kadang abdi ngarasa sedih

Sedih, ku sabab rerencangan abdi ayena tos teu aya
Ayena teu aya deui nu midamel abdi jadi bagja..

Di wanci diri anjeun teu aya..

Hirup abdi asa sepi..

Abdi Sanes Rerencangan anu Sae

Manawi abdi sanes rerencangan anu sae pikeun anjeun..

Abdi oge manawi sering nyieun anjeun ngarasa sedih..

Sedih ku pikeun cariosan abdi anu mungkin nyeyeuri anjeun

Abdi manawi teu tiasa ngamahaman pikahayang anjeun..

Abdi ngan saukur jalmi biasa nu loba ka kurangan..

Naging, abdi sering manjatkeun do’a kanggo anjeun..

“Mugi-mugi gusti nu agung nangtayungan anjeun”

Rerencangan abdi..

Ti diri anjeun abdi manggihan arti babaturan..

Anjeun hadir ngabaturan dinten poe-poe abdi..

Wanci abdi keur ngarasa sedih..

Wanci abdi keur ngarasa bungah..

Jangji anu kantos urang ucapkeun di mangsa kaliwat..

Bakal teras kaingetan dina ingetan abdi..

Ku sabab rerencangan sajati nyaeta..

Rencangan anu tiasa minjemkeun pananganna kanggo urang

Cecak rencangan manawi teu salamina aya..

Nanging kenangana bakal tahan salamina..

Babaturan sanes kalangkang..

Babaturan nyaeta jalmi anu tiasa nya’angan di dinten-dinten urang

 

3. Contoh Sajak Sunda Bertema Alam

sajak sunda bertema alam

Endahna Desa Abdi Teu Aya Duana

Nyanyian manuk kadenge tina balik dahan-dahan tangkal
Suarana ngenahen kos alunan lagu teu make vokal..

Alam endah ieu pinuh ku daya pesona
Tatangkalan hirup subur teu aya derita..

Suara angin nu sepoi-sepoi ngabelai raga
Kaendahan alam desa abdi memang teu aya duana..

Kaendahan Alam

Cahaya panonpoė
Nyaangan kana hate
Hiliwirna angin tiis kana hate
Tatangkalan tinggarupay
Nambah ėndahna alam

Lemah cai negeri nu can ku polusi
Alam ėndah nu merenah
Ulah nepi ka punah
Ku urang kudu dipusti
Supaya tetep asri lestari

Ohh Desa…

Dina datangna isuk, matahari mulai ngahanetan bumi
Nya’angan desa abdi anu endah jeng abadi..

Langit asa katingali cerah
Kitu oge tatangkalan mani endah..

Tatangkalan hirup seger disisi imah
Nyieun sejuk pemandangan, eta mani ngenah..

Alam Ciptaan Gusti Nu Endah

Angin sejuk datang tina poe isuk
Nyambut matahari nu datang isuk-isuk..

Hejona tatangkalan endag-endagan katiup angin
Nuhun pisan gusti, kanikmatan nu tos kabeh bisa abdi rasakeun..

Kaendahan alam nu tos anjeun ciptakeun
Memang sungguh kakuasaan nu moal aya tandingan nana..

Ningali Endahna Alam di Bukit

Suara hembusan angin pantai asa karasa endah pisan
Ombak-ombak nu ararageng nambah daya tarik alam..

Embun isuk ngabasehan pare sawah nu mulai harerejo.
Gunung nu luhur ngajulang makin makmur jeng damai

Oh alusna alam ieu..
Laut jeung ombak, udara nu seger sing ngiliwir karasana..

Abdi calik dina luhur bukit gunung..
Ningali endahna, kaendahan alam ciptaan tuhan ieu..

 

4. Contoh Sajak Sunda Bertema Indung

sajak sunda bertema sedih

Jaga Indung Dugi Maut Nyabut Nyawa

Dinten demi dinten abdi jalankeun sareng anjeun na. Kiwari wanci atos muter sapertos roda anu teu aya eureuna. Ti alit abdi sok di pangku ku anjeuna dibelai ku panangan na. Sanajan aral sarta cocobi silih ngaganti, anjeuna teu pernah ngarasa ngeluh.

Indung.. Ayena parobahan anjeun tos mulai katingali Buuk anjeun tiheula hideung ayena tos mulai bodas. Ayena anjeun tos mulai lemah sairing jalanna wartos, tapi anjeun teteup bisa seuri endah ditengah keluh kesahna kisah anjeun pikeun abdi

Oh.. Indung..
Hatur nuhun pikeun ka ikhlasan anjeun, anu tos ngadidik sarta ngagede keun abdi satulus hate. Anjeun nyaeta pahlawan dina hirup abdi, abdi janji bakal ngajagaan anjeun, dugi maut nyabut nyawa ieu

Do’a Pikeun Indung

Indung..
Basa abdi keur bungah atawa ngarasa sedih, anjeun terus aya sareng abdi. Basa abdi keur ngarasa kasusahan anjeun oge terus aya sareng abdi. Namun, abdi kadang osok midamel anjeun sedih ku sabab kalakuan abdi, hampurakeun abdi indung.

Indung..
Sabot anjeun masihan nasehat abdi sering ngabantah. Sabot anjeun masihan peringatan abdi malah osok sering ngalawan na. Tapi, sagala tingkah laku abdi anjeun terus wae bisa ngahampura keun nana. Hampura keun abdi indung.

Indung..
Anjeun nyaeta hiji sosok anu paling bageur nu aya dina hirup abdi. Anjeun oge pahlawan pikeun abdi, abdi ucapkeun hatur nuhun tina sagala-galana kanggo anjeun. Sabab anjeun nyaeta sang surya anu terus nyinar keun cahyana pikeun abdi di dunya ieu.

Ya allah pangeran abdi..
Pasihankeun kasehatan jeung umur panjang pikeun indung abdi. Pasihan balesan anu sa alus-alusna sakumaha anjeuna nu atos masihan pikanyaah nu ageng ka abdi. Jaga oge anjeuna dugi abdi tiasa ngabahagia keun nana. Amin ya rabbal alamin..!

 

5. Contoh Sajak Sunda Bertema Ibu

sajak sunda bertema ibu

Ema Sagalana Pikeun Abdi..

Ema pikeun sagala-galana pikeun abdi..
Bahkeun gusti allah oge ngajamin surga teh aya di telapak pean ema..
Ema terus peduli ka abdi, basa abdi keur ngarasa kasepian..
Ema oge pasti ceurik mun nuingali abdi keur ngarasa ngaderita..
Ema memang sosok nu teu pernah bisa kagantian sapanjang hirup..
Warsih-warsih lamina, ema tos ngasuh abdi..
Warsih-warsih lamina oge mungkin abdi teh poho ngucapkeun nuhun ka ema.
Abdi mungkin loba dosa ka ema..
Hampurakeun abdi nya ema..??
Nu tos hilaf sakabeh dosa abdi ka ema salami ieu..
Salapan sasih lamina ema berjuang demi abdi..
Ema naruhkeun nyawa pikeun ngalahirkeun abdi..
Perjuangan ema memang ageng pisan..
Hampurakeun abdi ema, abdi teu pernah ngucapkeun nuhun ka ema..
Teu aya sutera anu paling lembut kos belaian ema..
Teu aya tempat anu paling nyaman selain pangkuan ema..
Teu aya kembang nu paling alus selain ningali seuri ema..
Teu aya jalan anu lurus selain tapak pean ema..
Ema jadi alasan abdi bisa hirup di dunya ieu ayena..
Nyaeta hiji awewe anu tos masihan cinta, jeung pengorbanan anu nyata.
Ema salamina
Ema.. sapopoé teu aya seuri ti ema,
Kawas wengi teu aya sasih
Sapopoé teu ningali lengkah ema,
Kawas langit teu aya bentang ..
Sapopoé teu aya diri anjeun,
Sapertos hirup kuring teu aya hartina
Ema, abdi hoyong anjeun aya di dieu, Di sisi kuring
Sabab detik, menit sarta tabuh,
Abdi teu sanggup mun teu aya anjeun ..
Dinten, sasih, warsih,..
Abdi ngan hoyong ngabahagiakeun anjeun
Abdi hoyong anjeun sareng kuring salamina ema..
Hatur Nuhun Ema..
Ema, gede pisan rasa pikanya’ah nu ema pasihkeun ka abdi..
Teu pernah ema ngarasa cape piken ngabimbing abdi..
Ema sagalana pikeun abdi..
Ema,  malaikat nu pernah aya dina hirup abdi..
Ema pasihan abdi cinta anu nyata..
Ema, abdi menta hampura..
Can bisa ngagapai impian jeung harapan pikeun ngabahagiakeun ema
Abdi hoyong ceurik, nangkeup kenceng, di pangkuan ema.
Kadang, abdi osok inget basa keur letik bahela nu calik di pangkuan ema..
Hampura abdi ema..
Nu sering nyien ema ceurik karna tingkah laku abdi..
Mungkin sering oge abdi nye-nyerikeun hate ema..
Hampurakeun abdi pisan ema..
Abdi alim durhaka ka ema..
Ema, izinkeun abdi nyium pean ema..
jeung ngabahagia keun, ngajagaan ema terus salamina.
Memang. nu abdi lakukeun ieu moal pernah bisa..
Bisa ngabales kabeh kasih sayang nu pernah ema pasihan ka abdi..
Nuhun pisan ema, entos ngajaga’an abdi ti leutik nepi ka gede kieu
Nuhun oge tos masihan kasih sayang, nu moal mungkin bisa abdi boga selain ti ema..
Abdi nya’ah pisan ka ema salamina..!
Nah itulah beberapa contoh sajak sunda yang bisa Anda ketahui. Dan sebenarnya masih banyak lagi tema-tema tentang sajak sunda tersebut. Mungkin akan dibahas di artikel yang lain. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.

One Response

  1. Sakuilmu Desember 27, 2016

Leave a Reply